Oferta

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Firma jest pracownią projektową w branży instalacji sanitarnych.
Wykonujemy opracowania projektów w następujących specjalnościach:
-wentylacja
-klimatyzacja
-chłodnictwo
-ogrzewanie
-instalacji oddymiania i wentylacji pożarowej
-instalacje wodno-kanalizacyjne
-kotłownie
-węzły cieplne
-instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
-instalacje gazowe
-infrastruktura zewnętrzna, sieci ( kanalizacyjne ,wodociągowe, gazowe)

 

NADZÓR BUDOWLANY

-nadzory inwestorskie w zakresie obiektów kubaturowych i liniowych
-nadzory autorskie

 

CERTYFIKACJA OBIEKTÓW

-charakterystyki energetyczne
-świadectwa charakterystyki energetycznej

 

DORADZTWO TECHNICZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI

-opinia techniczna w zakresie instalacji sanitarnych
-opiniowanie dokumentacji technicznej
-przygotowanie wniosków o wydanie dokumentów administracyjnych
-uzyskiwanie dokumentów administracyjnych
-reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji państwowej
-uzyskiwanie Pozwolenia na Budowę inwestycji
-współpraca z gestorami